คอลัมน์: ข่าวสั้น: เพชรบูรณ์ร้องหยุดสัมปทานเหมืองทอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:22 น.

เพชรบูรณ์ * นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบการสำรวจเหมืองแร่ สำหรับปัญหาเรื่องความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีการออกอาชญาบัตรสำรวจเหมืองแร่นั้น คงต้องนำข้อร้องเรียนและความกังวลเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหา และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือประชาชนที่คัดค้านการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำในเขตอำเภอหนองไผ่ และเกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพด ที่ประสบปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ โดยหากรัฐบาลให้สัมปทานบัตร จะทำให้สารเคมีและสารตกค้างจากเหมืองแร่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างหนัก พื้นที่ 3 ตำบลที่ภาครัฐได้ออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ในขณะนี้ ได้แก่ ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน, ตำบลนาเฉลียง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง