เสด็จเยี่ยม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:13 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัด โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง