ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:43 น.

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐานคู่มือ Joint External Evaluation (JEE/IHR 2005) และการเฝ้าระวังสื่อ ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ โดยมี ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับ ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา นนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง