คลอดแล้วกม.ห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง

ข่าวทั่วไป 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 210 ง แล้ว จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. ทั้งนี้ เนื้อหาที่สำคัญของประกาศคือ ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ