คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:42 น.

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. ดำเนินกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ ที่ต้องการให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ผ่านกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมแล้วกว่า 1 แสนคน

ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า สำหรับงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยนิทรรศการ และกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ 1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระอัจฉริยภาพด้านการบิน และทรงเป็น "เจ้าฟ้านักบิน" พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี 2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Science for fun ที่สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนองการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี เสียง และการแก้ปัญหากับชิ้นงานกว่า 60 ชิ้น 3. นิทรรศการ Enjoy Science Careers (สนุกกับอาชีพวิทย์) เพื่อกระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ 4. เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ สุดหรรษา สนุกคิด ประดิษฐ์ ทดลอง ท้าทายความสามารถและจินตนาการผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อาทิ จรวดหลอด, ลูกบอลค้างฟ้า, บิงโกดาราศาสตร์ 5. กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว จินตนาการบนท้องฟ้า และเรื่องราวตำนานแห่งดาราศาสตร์ ไปกับเครื่องฉายภาพยนตร์ในระบบ 3 มิติแบบ Full dome 6. กิจกรรม Maker Space เรื่องยานน้อย ลอยละล่อง สร้างสรรค์จินตนาการ พัฒนาระบบความคิดไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต 7. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Motion ทุกวันคือการเคลื่อนที่ และ เคมีในบ้าน 8. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความลับของการบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง