อบรมผู้ตรวจประเมิน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 00:00:06 น.

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การต้อนรับ เอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสุธาวดี เตชะจันตะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ในการร่วมอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรISO/IEC 17024 เพื่อสร้างบุคลากรในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และร่วมผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง