พระครูพิทักษ์ วัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอำนาจเจริญ (หนองแซง) เทศนา ทำดีไว้ให้ลูก ทำถูกไว้ให้หลาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 00:00:27 น.
สนธยา ทิพย์อุตร

วัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่บนถนนอเนกอำนาจ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งขึ้นพร้อมกับอำเภออำนาจเจริญ ก่อนนั้นตั้งอยู่บ้านยาง ปัจจุบันคือ ชุมชนยางพัฒนา กลางเกาะสระหนองเม็ก เรียกว่า วัดหนองเม็กตามสถานที่ตั้งวัด ต่อมาได้มีการย้ายวัดไปตั้งอยู่ใกล้กับหนองแซง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ใกล้กับดอนปู่ตา ด้านทิศตะวันออกของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ญาติโยมจึงเรียกวัดหนองแซง ตามชื่อหนองน้ำสาธารณะ จนกระทั่งปี พ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อตามอำเภออำนาจเจริญ กลายมาเป็น วัดอำนาจเจริญ จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ว่า ญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ยังคงเรียกวัดหนองแซงเพราะเรียกจนติดปาก

พระครูพิทักษ์ วัฒนคุณ อายุ 89 ปี บวช 68 พรรษา เจ้าอาวาสวัดอำนาจเจริญหรือวัดหนองแซง กล่าวว่า วัดอำนาจเจริญ หรือวัดหนองแซง สังกัดมหานิกาย ปัจจุบันมีพระสงฆ์อยู่ 20 รูป และสามเณร 14 รูป มัคนายก 2 คน ไม่มีแม่ชี พระสงฆ์และสามเณรที่เข้ามาบวชต่างมีฐานะยากจน ต้องการศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาตมาจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่วัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ.2511 เปิดทำการเรียนการสอนแก่พระภิกษุ-สามเณรทั้งภาษาบาลีและวิชาสามัญ กระทั่งปี 2535 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 ทั้งภาษาบาลีและสามัญ โดยมีครูผู้สอนจากพระสงฆ์และครูจากโรงเรียนอำนาจเจริญผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอนทุกวัน หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรที่ใฝ่หาความรู้ได้มีที่เรียนในระดับสูงๆ บางคนสมัยเป็นฆราวาส พ่อแม่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนได้ และต้องการให้บุตรหลานเรียนหนังสือมีความรู้ก็จะพามาบวชที่นี่ ก็ได้เรียนหนังสือไปด้วย ระหว่างเรียนหนังสือก็จะมีการสอนอาชีพให้กับพระสงฆ์และสามเณรทุกรูป เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังลาสิกขาและเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีอาชีพติดตัว ไม่ตกงาน ซึ่งจบจากที่นี่ไปแล้วหลายรุ่น สึกพระเป็นฆราวาสก็มีงานทำกันทุกคน

สำหรับ หนองแซง หนองน้ำสาธารณประโยชน์ขนาดกลาง ตั้งอยู่ด้านหลังวัดทางทิศตะวันออก โดยกำหนดให้เป็นเขตอภัยทาน มีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ดูอย่างเพลิดเพลินและสบายใจ โดยเฉพาะในวันสำคัญๆ จะมีญาติโยมนำสัตว์น้ำมาปล่อย เพื่อเป็นการทำบุญทำทาน ทำให้มีสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก ตอนเย็นหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีประชาชนเข้ามาดูสัตว์น้ำและให้อาหารปลาจำนวนมาก จะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้ เพราะอยู่ติดกับดอนปู่ตา ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำนาจเจริญ

นอกจากนี้ วัดอำนาจ เจริญยังมีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ที่ผ่านมามีการปลูกยางนา สักทอง พะยูง ฯลฯ บริเวณที่ว่างเปล่าภายในวัด นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้แล้ว ยังมีไว้ให้เด็กเยาวชนได้ดู ได้ศึกษา เรียนรู้ไม้หายากอีกด้วย

พระครูพิทักษ์ วัฒนคุณ อายุ 89 ปี บวช 68 พรรษา เทศนาสั่งสอนญาติโยมตอนหนึ่งว่า เป้าหมายการดำรงชีวิตให้ตั้งอยู่ในเหตุผลและมีสติสัมปชัญญะ มีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ ใจร้ายหรือผี ใจดี เป็นพระ รู้เท่ารู้ทัน เวลาใจร้ายควรนิ่ง ไม่ต้องพูด เพราะผีเข้าไปในใจ อยู่ในจิตใจ เวลาใจสงบพระเข้าอยู่ในจิตใจ แล้วพูดออกมาด้วยความรักความเมตตาซึ่งกันและกัน คือ เมตตาตนและผู้อื่น เมตตาคนอื่นคือ พยายามยกจิตใจเขาให้พ้นจากอำนาจใฝ่ต่ำ ให้เป็นพ่อพระในดวงใจของครอบครัว ให้เป็นแม่ เป็นผู้นำของครอบครัว ลูกเต้าเหล่ากอก็จะเป็นลูกพระตามไปด้วย อย่างคำที่ว่า "ทำดีไว้ให้ลูก ทำถูกไว้ให้หลาน" ถ้าทำชั่ว ทำสามานย์ ลูกหลานก็จะทำตาม

พระครูพิทักษ์ วัฒนคุณ เทศนาเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน จะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สูงกว่าทุกอย่าง เพราะท่านทรงเป็นผู้นำประเทศ เหมือนเราสร้างพระพุทธรูป จะมีแต่ความอ่อนงาม พระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ความแข็งแรงสร้าง ซึ่งพระพุทธรูปเป็นจุดรวมของประชาชน และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวได้

โดยเฉพาะทุกวันนี้ ผู้น้อยจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่จะต้องโน้มลงมาโอบอุ้มผู้น้อย โค้งลงมาร่วมกัน ถ้าใครทำกิจการที่ทำให้สังคมแตกแยก ผิดวัฒนธรรม ก็จะส่งผล   กระทบถึง 3 สถาบันหลักได้ อย่างเช่น ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้พระราชนิพนธ์ไว้ว่า "ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่ได้อย่างไร" ฉะนั้นจะต้องรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง