ศุลกากรขยายช่องจ่ายภาษีลดต้นทุน

ข่าวเศรษฐกิจ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

คลองเตย * "ศุลกากร" จับมือออมสิน-กรุงศรีอยุธยา-บิ๊กซี ขยายการให้บริการชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment แถมเปิดช่องผู้ประกอบการพิมพ์ ใบเสร็จได้ด้วยตัวเอง แจงช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เช็คธนา คารได้ปีละเฉียด 300 ล้าน บาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ร่วมกับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ว่า กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบ การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอ นิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking, Mobile Ban king, ATM, การชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้ง การชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank) เพื่อเป็นการอำนวย ความสะดวก เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

โดยผู้ชำระอากรสามารถใช้ใบขนสินค้าที่มีคิวร์อาร์โค้ด บาร์โค้ด หรือเลขที่อ้างอิง ไปชำระผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ อินเทอร์เน็ตแบง กิ้ง, โมบายแบงกิ้ง, เอทีเอ็ม, การชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank) และผู้ประกอบการยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตัวเอง ผ่านระบบอีแทร็กกิ้ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เช็คธนาคาร และการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการกับกรมศุลกากรได้ถึง 334.37 บาท ต่อ 1 ใบขนสินค้า หรือปีละ 286 ล้านบาท

"จากสถิติการใช้ระบบ Bill Payment ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตัวเอง เป็นจำนวน 1,373,988 ฉบับ คิดเป็น 99.91% ของจำนวนใบเสร็จ รับเงินที่รับชำระด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ทั้งหมด" นายกฤษฎากล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ