คอลัมน์รายงานพิเศษ: ความหวังเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ไข่

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday August 29, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โดย พีรชา พัฒนวิชาญ

การทำมาหากินของคนเลี้ยงไก่ไข่ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานับว่ายากลำบาก ต้องขายไข่ไก่ต่ำกว่าต้นทุนต่อเนื่องกันหลายปี เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวได้ก็ในปีนี้ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำของไข่ไก่อย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อนโยบายการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้เกษตรกรอยู่ได้และผู้บริโภคไม่เดือดร้อน และการที่เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกัน ก็เชื่อว่าจะก่อให้เกิดสมดุลทำให้อุปสงค์-อุปทานไข่ไก่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บอบช้ำกับภาวะขาดทุนยาวนานมากว่า 2 ปี และมีเกษตรกรรายย่อยหลายรายต้องหมดเนื้อหมดตัว ตลอดจนเลิกเลี้ยงไก่ไข่ไปเป็นจำนวนมาก เกษตรกรส่วนที่เหลืออยู่ก็เพิ่งลืมตาอ้าปากได้จากการแก้ปัญหาของเอ้กบอร์ดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันราคาขยับมาที่ฟองละ 3.00 บาท จากต้นทุนฟองละ 2.88 บาท แต่เกษตรกรก็ยังไม่ได้ทุนที่ขาดไปตลอด 2 ปีกว่า และยังต้องเคลียร์หนี้สะสมที่เกิดจากการขาดทุนอีกไม่น้อย

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ้กบอร์ด (Egg Board) เป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และเกษตรกรทั่วประเทศ วางแผนบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานของไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สมดุลเพื่อสร้างเสถียรภาพราคา หยุดเลือดไหลให้คนเลี้ยงไก่อยู่ได้ โดยมีมาตรการต่างๆ ที่นำมาใช้ลดปริมาณไข่ที่เกินความต้องการบริโภคมีตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถงระยะยาว อาทิ การปลดแม่ไก่ยืนกรง การลดการนำเข้าปู่ย่าและพ่อแม่พันธุ์ หรือการขอความร่วมมือให้เกษตรกรส่งออกไข่ไปยังต่างประเทศเพื่อระบายไข่ ลดปริมาณไข่สะสม ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ปรับตัวขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่คละปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพฤษภาคม 2562 ราคาฟองละ 2.74 บาท เดือนมิถุนายน 2562 ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท กระทั่งปัจจุบันที่ฟองละ 3.00 บาท นับเป็นความสำเร็จในการช่วยเกษตรกรยกระดับราคาไข่ให้ขยับขึ้นพ้นเส้นต้นทุนของเกษตรกร ช่วยผู้เลี้ยงให้พ้นภาวะขาดทุนและยังคงเป็นราคาที่ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนเพราะปริมาณไม่ได้น้อยกว่าความต้องการบริโภค

แต่กว่ามาตรการต่างๆ จะส่งผลก็มีอุปสรรคในระหว่างทางเหมือนกัน อาทิ การลักลอบเคลื่อนย้ายไข่จากภาคกลางไปดั๊มพ์ ขายยังภาคใต้ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงภาคใต้ต้องเดือดร้อน จากการที่ระดับราคาไม่ขยับเหมือนภาคอื่นๆ ทำให้รัฐต้องเอาจริงและเข้มงวดจนอาจสร้างความขัดเคืองแก่พ่อค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมดังกล่าวบ้าง แต่ในที่สุดก็ช่วยให้เกษตรกรภาคใต้ได้รับความเป็นธรรมตามมาเป็นภาคสุดท้าย สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นจากการบริหารจัดการของเอ้กบอร์ดนอกจากนี้ในบางเทศกาลอย่างเทศกาลกินเจ ก็จะเป็นช่วงที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่ลดลง 15-20% ทุกปีไม่ว่าจะราคาสูงหรือราคาต่ำ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลในช่วงกินเจโดยระบายไข่ส่วนเกินซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นประจำทุกปี เข้าเนื้อกันทุกปีเช่นกัน เพราะการส่งออกมักส่งออกในราคาต่ำกว่าต้นทุน

"ไข่ไก่" เป็นอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย เป็นโปรตีนราคาถูกที่สุด ที่รัฐและทุกฝ่ายควรส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยได้บริโภค และควรหลีกเลี่ยงในการดึงไข่ไก่เข้ามาโยงใยกับการเมือง คงได้แต่ฝากสองรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ช่วยดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อให้อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ยังคงอยู่คู่เกษตรกรไทยไปได้ตราบนานเท่านาน ... เมื่อไข่ไก่เข้าสู่ภาวะสมดุล ผู้บริโภคก็จะซื้อไข่ไก่ได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ...หากเมื่อใดที่ราคาไข่ไก่สูงเกินไป กลไกตลาดก็จะทำงานเองครับ./


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ