ติดตามผลงาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 00:00:41 น.

มหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ลงสำรวจพื้นที่โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จ.ปราจีนบุรี ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง