คอลัมน์คิดเหนือกระแส: ขอโอกาสให้ประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Sunday September 1, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ประเทศไทยต้องการการพัฒนา ประชาชนคนไทยต้องการอยู่ดีกินดี ทั้งสองอย่างนี้ต้องเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานอย่างราบรื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง และไม่มีคนคอยกระตุกขาไม่ให้รัฐบาลได้ทำงานเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่รัฐบาลพยายามจะเดินหน้าทำงาน แต่ก็หนีความขัดแย้งไปไม่ได้ และในขณะเดียวกันฝ่ายค้านก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายแค้นมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายค้าน ทั้งนี้คงแค้นที่แพ้การเลือกตั้ง เพราะก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง พวกเขาส่งเสียงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเพราะเขามั่นใจว่าถ้าหากมีการเลือกตั้ง พวกเขาจะต้องชนะแน่นอน ทั้งนี้เพราะพวกเขาหว่านผลประโยชน์จากโครงการประชานิยมไว้มากกว่าหนึ่งทศวรรษ และเขาเชื่อมั่นว่ายังมีคนที่เสพติดผลประโยชน์ของประชานิยม และยินดีที่จะลงคะแนนเลือกเขา

ถ้าหากรัฐบาลต้องการเดินหน้าทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ และทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี พรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่าขัดแย้งกันจนทำให้การทำงานเดินหน้าไม่ได้ พรรคอื่นๆ ที่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็อย่าห่วงว่าจะต้องได้ทำทุกอย่างตามที่หาเสียงเอาไว้ อย่าห่วงภาพลักษณ์ของพรรคมากกว่าความเป็นเอกภาพของรัฐบาล การเป็นรัฐบาลหลายพรรค หากบางเรื่องที่หาเสียงไว้ไม่อาจจะทำได้ก็น่าจะพออธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ เมื่อมาร่วมรัฐบาลกันก็อย่าทะเลาะกันเลยนะคะ จะได้เดินหน้าทำงานพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ ให้ประชาชนมีความรู้สึกสมหวังที่ได้พวกท่านมาจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนไว้ใจและชื่นชมการทำงานของท่านโดยรวดเร็ว ต้องรีบสร้างผลงาน ถ้าหากยังมีความขัดแย้งกันอยู่ งานก็เดินหน้ายาก ประเทศชาติต้องอยู่เหนือรัฐบาล และรัฐบาลจะต้องอยู่เหนือพรรค ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าได้ และประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการทำงานของรัฐบาล

ฝ่ายค้าน สาวกฝ่ายค้าน นักวิชาการฝ่ายค้าน หรือสื่อหลายรายที่เป็นแนวร่วมของฝ่ายค้านต่างก็รอที่จะตอกลิ่มความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้นอย่าสร้างรอยร้าวในรัฐบาลผสมที่มีหลายพรรคมาช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เมื่อท่านทั้งหลายรู้แล้วเช่นนี้ ท่านก็ต้องหาทางทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างปราศจากความขัดแย้ง เป็นการรวมพลังกันให้มีผลงานเดินหน้าอย่างรวดเร็ว ท่านทั้งหลายที่เป็นพรรครัฐบาลนั้น ท่านต้องรู้ว่าฝ่ายค้านเขามีความสามารถในการสื่อสาร เขาสร้างวาทกรรมเก่ง และเขามีลีลาการสื่อสารที่ประชาชนบางกลุ่มชอบและรู้สึกสะใจเมื่อได้ยิน พวกเขานำเสนอเรื่องราวเชิงลบของพวกท่าน ดังนั้นท่านต้องระมัดระวังอย่าให้มีภาพความขัดแย้งปรากฏเป็นต้นตอของข่าวที่พวกเขาจะดาหน้าออกมาถล่มท่าน ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะทำงานได้

ประชาชนเองก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจในกรณีที่พรรคที่ท่านเลือกและไปร่วมเป็นรัฐบาลผสม อาจจะไม่ได้ทำอะไรบางอย่างตามที่หาเสียงไว้ อย่าทวงสัญญาที่ปรากฏในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ไปเสียทุกเรื่อง ควรเข้าใจว่าการเป็นรัฐบาลผสมนั้นคงไม่มีพรรคไหนทำตามสัญญาได้ 100% ทั้งนี้เพราะต้องบูรณาการนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของทุกพรรคเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่มีทางที่พรรคไหนจะทำตามที่หาเสียงไว้ได้ 100% ดังนั้นหากพรรคใดไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ในบางเรื่อง ประชาชนทั้งหลายต้องเข้าใจ อย่าพยายามทวงสัญญาไปทุกเรื่อง เพราะการทวงสัญญาทุกเรื่องอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลได้ พรรคที่โดนขัดใจไม่ให้ทำบางเรื่องที่หาเสียงไว้อาจจะไม่พอใจพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำ ถ้าหากพรรคฝ่ายค้านหรือสื่อมวลชนที่เป็นแนวร่วมของฝ่ายค้านได้กลิ่นความขัดแย้งดังกล่าว พวกเขาคงจะมองเป็นอาหารอันโอชะที่พวกเขาจะกระโดดงับทันที และพวกเขาจะตอกลิ่มความขัดแย้งนี้ให้ขยายกว้างและลงลึก

สำหรับฝ่ายค้าน ขอให้ท่านทั้งหลายค้านอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน อย่าค้านเพื่อถล่มรัฐบาลให้หลุดพ้นจากตำแหน่งเพื่อให้ตนเองเข้ามาแทนที่ อย่าค้านเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลว่าไม่มีปัญญาบริหารประเทศ จงเป็นฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างแท้จริง อย่าเป็นฝ่ายแค้นที่จ้องล้มรัฐบาล เพราะการกระทำดังกล่าวนั้น ท่านจะทำลายโอกาสประเทศไทยที่จะเดินหน้าพัฒนา ท่านทำลายโอกาสประชาชนไม่ให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์จากผลงานของรัฐบาล อย่าให้ประชาชนเอือมระอาว่าการค้านรัฐบาลของท่านนั้น เป็นการค้านด้วยความแค้นที่ท่านแพ้การเลือกตั้ง หรือแพ้การจัดตั้งรัฐบาล อย่าได้ค้านเพื่อล้มรัฐบาลเพื่อให้ตนเองมีอำนาจเลย ปฏิรูปการทำงานการเมืองกันหน่อยเถอะ ประชาชนเขาทวงถามแล้วว่าการปฏิรูปของประเทศไทยไปถึงไหนแล้ว พฤติกรรมของพวกท่านทั้งหลายในเวลานี้ทำให้ประชาชนผิดหวังว่าการปฏิรูปการเมืองไม่ไปถึงไหนเลย พวกท่านยังเล่นการเมืองแบบเก่าๆ คือค้านเพื่อแย่งชิงอำนาจ ไม่ได้ค้านเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

สื่อมวลชนก็อย่าเอาแต่ความสะใจในการจะนำเสนอข่าวเชิงลบของรัฐบาล อย่าสนุกกับการนำเสนอความขัดแย้ง อย่าคอยแต่จะตอกลิ่มความขัดแย้ง อย่าเอาแต่นำเสนอข้อวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านจนลืมนำเสนอผลงานจากการทำงานของรัฐบาล บางครั้งท่านก็ต้องนำเสนอการค้านที่ไม่มีคุณภาพของฝ่ายค้านบ้าง ไม่ควรยกย่องพวกที่ใช้คารม ลีลา วาทกรรมในการตำหนิรัฐบาลว่าเป็นดาวสภาจนทำให้พวกเขากระหยิ่มว่าการกระทำของเขาถูกต้องแล้ว หากมีการค้านที่ไม่มีคุณภาพ บิดเบือน ไม่รู้จริง ก็ควรช่วยวิเคราะห์ให้ประชาชนได้รู้บ้าง อย่าปล่อยให้ฝ่ายค้านที่แกล้งโง่ครอบงำประชาชนให้ชิงชังรัฐบาล.


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ