ป.ป.ช.ขึงขังจับตาทุกโครงการรัฐบาลบิ๊กตู่

ข่าวทั่วไป 2 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * เมื่อวันอาทิตย์ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรม การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีการเฝ้าระวังตรวจสอบ โครงการของรัฐบาล พล.อ.ประ ยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ขณะนี้สั่งการให้แต่ละสำนักเฝ้าระวังของ ป.ป.ช.เริ่มดำเนินการค้นหาข้อมูลโครงการต่างๆ ของรัฐบาลแล้ว ภายหลัง ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา หลังจากนั้นจะจัดลำดับความเร่งด่วนของความเสี่ยงแต่ละโครงการว่าโครงการไหนใหญ่ โครงการไหนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

พล.อ.บุณยวัจน์กล่าวต่อว่า หากพบว่าในช่วงตั้งต้นของโครง การที่มีความเสี่ยงจะเฝ้าระวังตรวจสอบว่ามีการทำอะไรช่วงไหน ขอรายละเอียดมาพิจารณาและแจ้งเตือนรัฐบาลว่าให้เฝ้าระวัง มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงหรือยัง นี่คือการป้องกันไว้ ก่อน นอกจากนี้ต้องเปิดเผยข้อ มูลโครงการในส่วน Big Data เพื่อให้ประชาชนหาข้อมูลได้เต็มที่ ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญหากคณะกรรมการ ป.ป.ช.พบว่าโครงการไหนมีความเสี่ยงสามารถลงมติเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ให้ยับยั้งโครงการดังกล่าวไว้ก่อนได้

นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐนั้นได้หารือกับนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.ว่าความโปร่งใสในการดำเนินโครง การของหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรเปิดเผยรายละเอียดในเว็บ ไซต์หน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ เลย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ใช้งบประมาณเท่าไหร่ มีวัตถุประสงค์อะไร ใครเป็นผู้ประมูลชนะ ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น ขณะเดียวกันตอนนี้ อปท.จำนวน 1,852 หน่วยได้ส่งแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตมาให้ ป.ป.ช. แล้ว หลังจากนั้น ป.ป.ช.จะติดตามผลต่อไป

ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณเงินอุดหนุน ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุด ซึ่งได้หารือกับ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช.เพื่อดูรายละเอียดว่าจะจัดระเบียบงบประมาณเงินอุดหนุนอย่างไร ต้องมีหลักเกณฑ์โดยละเอียดอย่างไร เพราะขณะนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกอย่าง ระเบียบกระทรวงการคลังเป็นอีกอย่าง ขัดแย้งกันหมด ทำให้ที่ผ่านมางบประมาณเงินอุดหนุนมีปัญหา ต้องมีการจัดระเบียบตรงนี้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน" พล.อ.บุณยวัจน์กล่าว.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว