เปิดกิจกรรม Business Matching

ข่าวบันเทิง 5 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ นครกว่างโจว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Business Matching ร่วมด้วย ศุภรา เสกาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว และ ชญาดา สิรินุกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ ผู้บริหารศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center - TSTC) และผู้แทนจากสมาคมการค้าและนักธุรกิจในมณฑลกวางตุ้ง ร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว โดยเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพแก่ผู้ประกอบการไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ