คอลัมน์จับประเด็น: GC ออกหุ้นกู้มูลค่า 10,000 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday September 7, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ อายุหุ้นกู้ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.20%, 2.43% และ 2.75% ต่อปี ตามลำดับ โดยออกหุ้นกู้ในวันที่ 5 ก.ย.2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ