กนอ.ปลื้ม10เดือนยื่นลงทุนคึก

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 9, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

'อีอีซี-มาตรการกระตุ้น'หนุนเต็มสูบ

ไทยโพสต์* กนอ.โชว์สถิติยื่นลงทุน 10 เดือน สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 2 หมื่น ล. จ้างงานเข้าระบบเพิ่มเฉียด 4 พันราย ชี้ปัจจัยหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ-ความชัดเจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตในการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการทั้งกิจการใหม่และขยายกิจการในนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 56 แห่งทั่วประเทศ ในรอบ 10 เดือน (ต.ค.61-ก.ค.62) พบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการ รวมทั้งสิ้น 90 ราย แบ่งออกเป็น นิคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จำนวน 66 ราย และนิคมนอกพื้นที่อีอีซี จำนวน 24 ราย ทำให้เกิดมูลค่าการลงทุน 21,142.83 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 3,978 คน

"แม้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน ผนวกกับค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่าขึ้น กนอ.เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนในนิคม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตอีอีซีเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้นักลงทุนที่ยังชะลอการลงทุนมีการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในนิคมไทยเพิ่มขึ้น" นางสาวสมจิณณ์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้ามา ติดต่อยื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตการใช้ที่ดินในช่วง 10 เดือนที่ผ่าน มา พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาห กรรมเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดให้ การสนับสนุนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาห กรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาห กรรมยานยนต์และการขนส่ง อุตสาหกรรมยางพลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมเครื่องยนต์ เป็นต้น โดยการยื่นขอใช้ที่ดินจะ อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาค ตะวันออกที่ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ระบบราง ระบบถนน และระบบทางน้ำ

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้ติด ตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ อาทิ ปัญหาสงครามการค้า ปัญหาเงิน บาทแข็งค่า ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายกิจการหรือตั้งโรงงานใหม่ในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และจากมาตร การที่รัฐบาลได้มีการประกาศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุนทั้งสิทธิประโยชนด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อีอีซี จะเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ที่รัฐบาลเร่งดำเนินการจะส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนมีทิศทางการเติบโตได้อย่างแน่นอน

ปัจจุบันภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. ประกอบด้วย นิคมที่ กนอ.บริหารงานเอง และนิคมร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน จำนวน 56 นิคม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 170,475 ไร่ พื้นที่สำหรับขาย/เช่า ประมาณ 110,563 ไร่ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ขาย/เช่าแล้วทั้งสิ้น 88,972 ไร่ และมีพื้นที่คงเหลือประมาณ 21,591 ไร่ มูลค่าการลงทุนในภาพรวม ประมาณ 3,827,704 ล้านล้านบาท มีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,561 คน.

บรรยายใต้ภาพ

สมจิณณ์ พิลึก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ