คอลัมน์จับประเด็น: EARTH เคาะวงเงิน 100 ล้านฟ้อง ตลท.-ก.ล.ต.

ข่าวเศรษฐกิจ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 ว่า ผู้ถือหุ้นขอเสนอเพิ่มวาระพิเศษ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและสรรพเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะฟ้องดำเนินคดีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คิดเป็นวงเงินจำนวน 100 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติอย่างท่วมท้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ