Thailand MICE Forum 2019

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 11 กันยายน 2562 00:00:27 น.

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยยุทธศาสตร์ไมซ์" (Thailand's Opportunity: Asia's Top MICE Destination) โดยมี ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ พร้อมด้วย  รุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ  ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ และนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ ทีเส็บ ให้การต้อนรับ   ณ ห้องคริสตัลฮอลล์เอ และบี โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง