คอลัมน์จับประเด็น: 'ธนารักษ์' ยกระดับให้บริการพิพิธภัณฑ์

ข่าวเศรษฐกิจ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยว (Land Mark) ของประเทศ ว่า การลงนามครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรม และด้านวิชาการ อันจะส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศต่อไป รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เกิดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เห็นความสำคัญ รู้จักภารกิจของกรมธนารักษ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ