วัฒนาเฮ!รอดจ่าย111ล้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:07 น.

แจ้งวัฒนะ * เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2557 ที่ให้นายวัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาด ไทย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบ คุมมลพิษในส่วนค่าจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ในคดีทุจริตโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ เฉพาะส่วนที่ให้นายวัฒนารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 4,526,789,829 บาท และ 36,403,166.157 ดอลลาร์

ศาลให้เหตุผลว่า แม้ว่าคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ให้นายวัฒนาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กรมควบคุมมลพิษใน ส่วนค่าจัดซื้อที่ดินโครงการก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียคลองด่านในอัตรา 80% ของ ค่าเสียหาย  เป็นเงินจำนวน 729,600,000 บาท และในส่วนของการดำเนินการ ตามโครงการที่จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ไปแล้วในอัตรา 30% เป็นเงินจำนวน 4,560,164,927.40 บาท และ 36,403,166.157 ดอลลาร์ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ในส่วนค่าเสียหายที่ต้องผูกพันตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในงวดงานส่วนที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วในงวดที่ 55-58 อีกจำนวน 111,250,327 บาทนั้น ไม่ปรากฏว่าในขณะที่ออกคำสั่งให้ นายวัฒนาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นกรมควบคุมมลพิษได้ชำระเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวให้ผู้รับจ้างแล้วแต่อย่างใด ดังนั้นการที่กรมควบคุมมลพิษให้นายวัฒนาชดใช้ในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง กรมควบคุมมลพิษ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้อง คดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 4,526,789,829 บาท  และ 36,403,166.157 ดอลลาร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง