ทาเคดา ร่วมกับองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วยลงนามความร่วมมือเพื่อวิจัยและศึกษาโรคหายาก หวังพัฒนาการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่สดใสของคนไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:56 น.

บริษัท ทาเคดา ประเทศไทย  ผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น โดย  ปีเตอร์ สตรีบัล ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรแพทย์และกลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ศ.นพ. ธันยชัย สุระ นายกสมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ ประเทศไทย ศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ประธานเครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย รศ นพ ฮิโรชิ จันทาภากุล อุปนายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย  ตัวแทนจากชมรมผู้ป่วยโรค HAE ประเทศไทย มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี และมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมมาตรฐานการดูแลรักษาโรคหายากในประเทศไทย ซึ่งขอบเขตการทำงานในระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหายากแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การพัฒนาการวินิจฉัยโรค การส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคหายากบางชนิดในประเทศไทย อีกทั้งขยายขอบเขตการศึกษาและค้นคว้าวิจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในโรคหายากเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้การสนับสนุนการศึกษาและการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องโรคหายาก ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายในเรื่องโรคหายากในประเทศไทย การลงนามความร่วมมือนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ ถนนวิทยุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง