กรอ.ผนึกเนโดะ ลุยรีไซเคิลขยะ นำร่อง'100ตัน'

ข่าวเศรษฐกิจ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * กรอ.ผนึกเนโดะ เร่งทดสอบการรีไซเคิลเครื่อง ใช้ไฟฟ้า ปักหมุดพื้นที่ฉะเชิง เทรา ตั้งเป้ากำจัดขยะ 100 ตัน ต่อเดือน รวบรวมข้อมูล 3 ปี ก่อนขยายผล นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยภายหลังลงนาม บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) โครงการความร่วมมือด้านการ จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอ นิกส์ กับองค์การพัฒนาพลัง งานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาห กรรม (เนโดะ) ประเทศญี่ปุ่น ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ให้เกิดความรู้และเป็นต้นแบบในการกำจัด ซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประ เทศ โดยเนโดะจะนำเทคโนโล ยีการกำจัดขยะอิเล็ทรอนิกส์จากญี่ปุ่นมาติดตั้งในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งเป้ากำจัดขยะได้ 100 ตันต่อเดือน ระยะเวลาการสาธิตจะเริ่มตั้งแต่ปี 2562-2564 วงเงินช่วยเหลือจากเนโดะ 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยทำให้ประ สิทธิภาพการกำจัดขยะอิเล็ก ทรอนิกส์ในประเทศไทยมีประ สิทธิภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันขยะ อิเล็กทรอนิกส์ในไทยเพิ่มขึ้น ล่าสุดมีมากกว่าปีละกว่า 400,000 ตัน และส่วนใหญ่ต้องส่งออก ไปกำจัดในประเทศญี่ปุ่นสำ หรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในโครงการสาธิตเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ