ชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา อัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างอาชีพ

ข่าวบันเทิง 16 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นราธิวาส เชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาส ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 17-26 ก.ย.นี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กันยายนนี้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดกิจกรรมหลักประกอบด้วย 5 กองงาน คือ 1.กองงานฝ่ายพิธีเปิดและขบวนแห่ทางบก 2.กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.กองงานวันลองกอง 4.กองงานศิลปาชีพ และงานกระจูด และ 5.กองงานแข่งเรือฯ หน้าพระที่นั่ง ณ บริเวณท่าพระยาสาย

พิธีเปิดและขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนรา กำหนดจัดขึ้นวันที่ 17 กันยายน 2562 ภายใต้หัวข้อ "บรมราชาภิเษกนฤบดี ชาวนราเปรมปรีดิ์ น้อมถวายพระพรชัย" ซึ่งมีริ้วขบวนงานของดีเมืองนรา และวงดุริยางค์ ริ้วขบวนที่เข้าร่วมขบวนแห่ทั้งหมด 16 ขบวน และวงดุริยางค์ 14 วง และได้จัดให้มีการประกวดริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 จำนวน 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงามและประเภทความคิด

กองงานจัดประชันเสียงนกเขาชวา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน แบ่งการแข่งขันเป็น 7 ประเภทเสียง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ "วิถีนกเขาชวามุ่งสู่การประชันเสียงชิงถ้วยพระราชทาน" โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรแก่เจ้าของนกที่ชนะการแข่งขัน

งานวันลองกอง ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 กำหนดจัดงานภายใต้หัวข้อ "สืบสาน รักษา ต่อ ยอด ศาสตร์พระราชา การเกษตรก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข" จัดแสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆ จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน หน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน ณ บริเวณท่าพระยาสาย จัดการแข่งขันเรือ 3 ประเภท คือ เรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ รวมทั้งมีขบวนแห่เรือบุปผชาติ จำนวน 10 ลำ กำหนดรูปแบบขบวนแห่ "บรมราชาภิเษก บรมกษัตริย์ ขัตติยา"

สำหรับการแข่งขันในวันที่ 22 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ

งานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา ศิลปาชีพก้าวหน้า นรายั่งยืน" นำเสนอนิทรรศการสาธิตกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ที่เน้นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส มีกิจกรรมการสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 8 ประเภท ประกอบด้วย กระจูด ปักผ้า ทอผ้า เซรามิก ย่าน ลิเภา ปาหนัน ใบลาน และเรือกอและ.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ