ตั้งกฎเบี้ยวหนี้'กยศ.'ไม่รับเป็น'ขรก.สภา'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 00:00:18 น.

ไทยโพสต์ * เมื่อวันอาทิตย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ตระหนักถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่นายชวนริเริ่มดำเนินการขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2535 แต่ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ยอมใช้หนี้ตามข้อกำหนดกองทุนฯ โดยมีข้าราชการจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ยอมชำระหนี้ กยศ. ซึ่งนายชวนได้ย้ำว่าในส่วนผู้กู้ที่ประสบปัญหาจริงๆ อาทิ กำลังตกงานแต่มีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวจนขาดสภาพคล่องทางการเงินจริงๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณาหาทางช่วยเหลือในลำดับต่อไป

นายอิสระกล่าวว่า ประธานรัฐสภาได้มอบนโยบายแก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบและดำ เนินการให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ.ปฏิบัติตามประกาศการหักเงินจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย  ซึ่งใน ส่วนข้าราชการสำนักงานเลขา ธิการสภาผู้แทนราษฎรมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.จำนวน 116 คน ได้ดำเนินการหักรายได้นำส่งเงินคืนกองทุนฯ ไปแล้วจำนวน 206,070 บาท นอกจากนี้ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) นายชวนยังได้เห็น ชอบให้เพิ่มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยให้การคืนเงินหรือไม่คืนเงินกองทุน กยศ.เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใช้พิจารณาสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการของสภา

เลขาฯ ประธานรัฐสภากล่าวว่า การประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 2 ก.ย.62 นายชวน ซึ่งเป็นประธานการประชุมได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าเรียนและจบหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้าล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีชื่อเสียง ควรเป็นตัวอย่างต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงเสนอให้การไม่ปฏิบัติตามข้อกำ หนดของกองทุน กยศ. คือไม่คืนเงินเข้ากองทุนฯ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครหลักสูตรของสถาบันด้วย เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง