สู่วิถีเกษตรยั่งยืน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 00:00:13 น.

สาธิต แสงเรืองอ่อน ผช.กก.ผจก.บจก.ซีพีแรม เปิดโครงการเกษตรคู่ชีวิต สู่วิถีเกษตรที่ยั่งยืน จ.ลำพูน มุ่งหวังยกระดับเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการรวมกลุ่มก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน โดยมี อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าฯ ลำพูน และภานุวัฒน์  วิชัยรัตน์ แกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะเพรายั่งยืน มาร่วมด้วย ณ แปลงเกษตรกลุ่มเกษตรกรกะเพรายั่งยืน จ.ลำพูน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง