ฝ่ายค้านรอชนะ!เลือกซ่อมนครปฐม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 00:00:51 น.

แจ้งวัฒนะ * เมื่อวันจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 นครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นางจุมพิตา จันทรขจร อดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ลาออก ซึ่งต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่ตำแหน่งว่างลงนั้น มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เห็นชอบแนวทางจัดการเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานเสนอเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และประสานไปยังรัฐบาล ที่คาด ว่าจะมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ก.ย. ก่อนที่จะทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง และหลังพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ กกต.ก็จะประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะกำ หนดให้วันที่ 20 ต.ค. เป็นวัน เลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันอา ทิตย์สุดท้ายของกรอบเวลา 45 วัน และกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่ 25-29 ก.ย.นี้

มีรายงานว่า จนถึงขณะ นี้ทางสำนักงาน กกต.ยังไม่ได้รับแจ้งจากพรรคการเมืองว่า พรรคใดที่มีสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 นครปฐมครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งเกิน 100 คน และสาขาพรรค 500 คนขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสาขา จนมีสิทธิ์จะส่งผู้สมัครได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการเลือก ตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่บท เฉพาะกาลมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรค การเมือง กำหนดให้การเลือก ตั้งทั่วไปครั้งแรก พรรคการ เมืองใดได้จัดตั้งสาขาพรรค การเมือง หรือตัวแทนพรรค การเมืองประจำจังหวัดไว้ แล้วในจังหวัดใด ให้พรรค การเมืองสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

วันเดียวกัน ที่พรรคอนา คตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ กล่าว ว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้สามารถ เปลี่ยนสมการการเมืองของการเมืองระดับชาติ หากเราได้เสียงจากการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.นครปฐม ก็จะกลายเป็น 245 เสียง นอกจากนี้อาจจะ มีการเลือกตั้งซ่อมในอีกหลาย เขต หมายความว่าฝ่ายค้านจะมีโอกาสกลับมามีเสียงมากกว่ารัฐบาล จึงเป็นสถาน การณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และอาจเกิดการเปลี่ยนขั้วการเมือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง