จ่อปิดตำนานโปรโมชั่นผ่อน0%

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ส.แบงก์เล็งทบทวนหลังหนี้ครัวเรือนพุ่ง

ไทยโพสต์ * สมาคมธนาคารไทยเล็งทบทวน "โปรโมชั่นผ่อน 0% เที่ยวก่อน จ่ายทีหลัง" รับเป็นอีกสาเหตุกระตุ้นใช้จ่าย ทำคนไทยฟุ่มเฟือย ใช้เงินเกินตัว ดันยอดหนี้ครัวเรือนพุ่งพรวด

นายปรีดี ดาวฉาย ประ ธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย และ ธนาคารพาณิชย์ได้มีการลงนาม ระหว่างธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการปล่อย สินเชื่อแบบรับผิดชอบ (Responsible Loan) ซึ่งจะทำให้ธนาคารตระหนักถึงความรับผิด ชอบในการให้สินเชื่อตั้งแต่รายใหญ่ถึงรายเล็ก โดยจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อมากขึ้น จะไม่สนับสนุนการสร้างหนี้โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะจะลดโปรโมชั่นเที่ยวก่อน จ่ายทีหลัง, แบ่งจ่ายเบา 0% นาน 4 เดือน หรือผ่อนมือถือ 0% นาน 10 เดือน เป็นต้น โดยเชื่อว่าการคัดกรองดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีลดภาวะการก่อหนี้ครัวเรือนได้ ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ใดมีความพร้อมก็สามารถทำได้ทันที

"จะมีการทบทวนแนวทางการปล่อยสินเชื่อในประเภทดังกล่าว รวมถึงการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นในส่วนของการจับจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อความสุขสำราญ ซึ่งโปรโมชั่นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยให้มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น" นายปรีดีกล่าว

นายปรีดีกล่าวอีกว่า สิน เชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% ยังสามารถทำได้ตามปกติ เพราะการให้อัตราดอกเบี้ย 0% ของสินเชื่อบางประเภท ถือเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อความจำเป็น ซึ่งการทบทวนแนวทางในเรื่องนี้จะพิจารณาจากความเหมาะสมของสินเชื่อแต่ละประ เภท ส่วนในแง่ผลกระทบในการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อนั้น อาจจะส่งผลต่อการเติบโตของสินเชื่อในระบบเพียงเล็กน้อย แต่ถือว่าเป็นสิ่งดีที่จะช่วยลดหนี้ครัวเรือนลดลงได้

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากหนี้ครัวเรือนของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 78.7% ต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) แบ่งเป็นกลุ่มหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 34% หนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 33% หนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 18% หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 12% และหนี้บัตรเครดิต 3% โดยระดับหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันถือว่ายังเป็นระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยและผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์ แต่หากหนี้ครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 84% ถือว่าเป็นระดับที่มีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบค่อนข้างมาก

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราช ดำริ เปิดเผยในงานสัมมนาพิ เศษ "แนวราชดำริ : ภูมิคุ้มกันโครงสร้าง เศรษฐกิจไทย" ปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้น เพราะเป็นผลจากความฟุ้งเฟ้อและคำว่าไม่พอ เนื่องจากกู้เงินเพื่อการบริโภคกันมากเกินไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนเกษตรกรคิดเป็น 33% ของประชากรทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,750 บาท โดยกว่า 40% ยังอยู่ใต้ความยากจน ทำให้ต้องย้ายเข้ามาทำ งานในเมืองเพิ่มขึ้น และอาจก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีก.

บรรยายใต้ภาพ

ปรีดี ดาวฉาย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ