กอช.เตรียมเพิ่มยอดสมทบ ปลื้มสมาชิกทะลุ2ล้านคน

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการปรับเพิ่มวงเงินสมทบจากภาครัฐให้กับสมาชิกกองทุน จากปัจจุบันที่ผู้ออมอายุ 15-30 ปี รัฐจะสมทบเงินให้ 50% แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี ผู้ออมอายุ 31-50 ปี รัฐจะสมทบเงินให้ 80% แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปี และอายุ 51-60 ปี รัฐจะสมทบเงินให้ 100% แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี เพื่อให้ผู้ออมมีคุณภาพชีวิตและมีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณอายุ ซึ่งหากต้องการให้มีเงินออมเป็นเงินบำนาญใช้เฉลี่ย 2,600 บาทต่อเดือน ผู้ออมจะต้องออมเงินเข้า กอช.อย่างน้อยปีละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับผู้มีรายได้น้อย ฉะนั้น กอช.จึงจะศึกษาการปรับเงินสมทบให้เหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 ก.ย.2562 กอช.มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านราย คิดเป็นเงินออมรวม 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสมาชิกอยู่ที่ 6.1 แสนราย เงินออมรวม 4,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงมั่นใจว่าในอีก 5 ปี กอช.จะมีสมาชิกรวม 15 ล้านราย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ดี กอช.ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการ ปกครอง ในการยกระดับการอำ นวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการให้ประชาชนสามารถสมัครสมาชิกผ่านที่ว่าการอำเภอด้วยตัวเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ก่อนแจ้งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลสิทธิประโชน์ต่างๆ จาก กอช. หรือในกรณีให้ผู้อื่นส่งเงินออมแทน สามารถแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ออมได้ทันที ผ่านที่ว่าการอำเภอจำนวน 878 แห่งทั่วประเทศ 76 จังหวัด.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ