คอลัมน์: สัมมนาสารพัน: ความหวังคนกำลังสูงวัย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 17 กันยายน 2562 00:00:25 น.

ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Center) คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เรื่อง "ความหวังของคนกำลังสูงวัย: เตรียมความพร้อมประเทศไทยก่อนเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ" ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง Auditorium 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี (สสส.) ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ที่ https://www.abcdcentre.tbs.tu.ac.th ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ (ABCD Center)  โทร. 0-2613-2285, 09-2896-7761

ข่าวที่เกี่ยวข้อง