มาร์ซันคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 00:00:21 น.

ภัทรวิน  จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลอุตสาหกรรมศักยภาพ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย บริษัท มาร์ซัน ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการส่งมอบเรือตรวจการณ์ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนกว่า 319 ลำ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและสร้างเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบเรือที่มีคุณภาพ และทำให้อุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง