ซีพีเอ็น ครองแชมป์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยคว้ารางวัล "Thailand's Top Corporate Brand 2019" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ข่าวบันเทิง 19 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา หรือ ซีพีเอ็น เป็นตัวแทนรับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brand Hall of Fame 2019" ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานผู้มอบรางวัล

ซีพีเอ็น เป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัล "Thailand's Top Corporate Brand Hall of Fame 2019" ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของงานที่มอบให้กับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี จำนวน 5 องค์กร โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation คำนวณหามูลค่าแบรนด์ และในปีนี้ยังยกระดับรางวัลจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า ซีพีเอ็น คือผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ซึ่งพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืน และได้รับความเชื่อถือจากทั้งลูกค้าและนักลงทุน ส่งผลให้แบรนด์องค์กรมีความแข็งแกร่งและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ