ทิสโก้ลุยประกันสุขภาพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 00:00:09 น.
ตั้งเป้า3ปีเพิ่มสัดส่วนเป็น20%
ไทยโพสต์ ทิสโก้ลุยต่อยอดธุรกิจสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ หวังดันสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มมเป็น 20% ในปี 64 จากปัจจุบันที่ 10%

นายพิชา  รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี บมจ.ธนาคารทิสโก้ (TISCO) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการต่อยอดกิจการสู่ที่ปรึกษาด้านประกันภัยสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการเป็น Health Protection Advisory หรือที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวคิดในการมีพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อให้บริษัทสามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อาทิ บมจ.บริษัทกรุงเทพประกันภัย นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้กับลูกค้า เช่น ประกันมะเร็ง ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกันสุขภาพจากการออกประกันสุขภาพดังกล่าวเป็น  20% ใน 3 ปี  ตั้งแต่ปี 2562-2564 จากเดิมที่มีสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกันสุขภาพอยู่ที่ 10% โดยส่วนที่เหลือจะเป็นสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกันชีวิต 25% และสัดส่วนยอดขายที่ไม่ใช้กลุ่มประกันชีวิตอีก 65% โดยบริษัทจะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่ง หรือกลุ่มเวลธ์(Wealth) ซึ่งมีเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ที่ 20,000 ราย หรือคิดเป็นมูลค่า  200,000 ล้านบาท และเจาะกลุ่มในส่วนของลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อปานกลาง (Mass) จำนวน 100,000 ราย นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเจาะกลุ่มลุกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ในบริษัทมากกว่า 4,400 บริษัท จำนวน  600,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้ประมาณ 5-10% ภายในปี 2563

พร้อมกันนี้ บรีษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงิน (RM) ซึ่งเป็นพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นนักวางแผนทางการเงิน (CFP) ซึ่งมีวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงสุดด้านการวางแผนทางการเงินระดับสากล เป็น  100 คน จากปัจจุบันที่มี RM ทั้งหมด 200 คน ในปี 2563 เพื่อให้สามารถดูแลสาขาได้ครอบคลุมทั้งหมด 60 สาขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง