กลุ่มซีโอแอล สร้างคนรุ่นใหม่ ต่อยอดโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ รร. มีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และเครือข่าย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 00:00:42 น.

สหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการ และ  วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล  บีทูเอส, เมพ และ ออฟฟิศเมท มอบเงินบริจาคจำนวน 850,000 บาท ให้กับ ดร. มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ เพื่อใช้ในโครงการ "COL The 1 Book E-Library for Students" ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการกระจายโอกาสการอ่านหนังสือออนไลน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรม "Young Startup Workshop" บรรยายสอนให้ความรู้การทำธุรกิจและการตลาดสินค้าออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ระดับชั้น ม.4-ม.6 เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและบ่มเพาะนักเรียนให้พร้อมก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง