เอ็กซิมคลอดแพ็กฯอุ้มลูกค้าประสบอุทกภัย

ข่าวเศรษฐกิจ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * เอ็กซิมแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือ-อีสาน สั่งพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลา พ่วงให้กู้เพิ่ม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธสน.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลา และสามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานที่ได้รับความเสียหายได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกได้ต่อเนื่อง

สำหรับมาตรการที่ออกมาในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ที่ได้ รับผลกระทบทางตรง 1.ลูกค้า สินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะ ยาว จะได้รับพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน และ ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% เป็นระยะ เวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผล กระทบของลูกค้า 2.ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับการขยายระยะ เวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และ 3.สามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสีย หาย ระยะเวลานาน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอก เบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก

ส่วนผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม หมายถึงผู้ประสบปัญหาโรง งานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบผลิตสินค้า หรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งประสบปัญหาการคมนาคม ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถ รับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนี้ 1.ลูก ค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะ ยาว พักชำระหนี้เงินต้นและดอก เบี้ยสูงสุด 6 เดือน และลดอัตรา ดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะ เวลา 6 เดือน 2.ลูกค้าสินเชื่อ หมุนเวียน จะได้รับขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ