100 ดีเจร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 00:00:47 น.

ในการเสวนา "นักสื่อเสียง กับการสร้างสังคมสุขภาวะ" งานเวทีแลกเปลี่ยน "พลังนักสื่อเสียง ร่วมสร้างคนไทยหัวใจฟู" ที่เป็นการรวมตัวกันของ ขบวนการคนตัว D อันได้แก่ตัวแทนดีเจทั่วประเทศที่จะมาเปิดประสบการณ์การทำงานใช้เสียงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พิการ/คนทั่วไปลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผ่านวิทยากร 4 ท่าน ประกอบด้วย ครูสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คณะกรรมการกำกับทิศสื่อทางปัญญา กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส., วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการ สสส., ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนัก 5 สสส. ดำเนินรายการโดย รัศมี มณีนิล ผู้จัดรายการวิทยุ FM 105

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สสส. กล่าวว่า ทุกวันนี้ประชาชนรู้จัก สสส.ผ่านภาพยนตร์สื่อโฆษณา สสส. จน เครียด กินเหล้า การให้เหล้าเท่ากับแช่ง โฆษณาจะออกมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา พักตับ เข้าพรรษา ชวนเลิกเหล้า มีการสอนให้มีการแกว่งแขนลดพุง คนที่ทำอยู่บ้างก็ถือว่าได้ทำแล้ว มีการใช้สื่อรณรงค์ชวนกินอาหารเพื่อสุขภาพ กระตุกให้คนได้คิดว่าคุณควรลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเอง แคมเปญ "ชีวิตดี เริ่มต้นที่เรา" เป็นแคมเปญใหญ่ในรอบ 18 ปีของ สสส.ที่ชวนให้คนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง พร้อมชวนคนไทยร่วมกันตั้งเป้าหมายสู่ชีวิตที่ดี ดังนั้นจะเห็นว่าสื่อมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ด้านสุขภาพ

"ขณะนี้มีสถานีวิทยุชุมชน 3,000 สถานี สสส.มุ่งสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เรามีระดับปรมาจารย์ในการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงช่องทาง www.thaihealth.or.th ที่จะเข้าถึงหน่วยงาน สสส. หรือจะเข้ามาสอบถามที่สำนักงานได้โดยตรง เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะให้ข้อมูลได้ทุกอย่าง" ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว"จากการสำรวจพบว่า คนจำเราได้ถึง 99% ถือได้ว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ คนส่วนใหญ่รู้จัก สสส. เพราะทำงานถึงเนื้อถึงตัว การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเมืองไทยทำได้สำเร็จ ในขณะที่กลุ่มประเทศยุโรปคนยังยืนสูบบุหรี่เป่าควันกันทั้งถนน แต่บ้านเราทำไม่ได้แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับ 30 ปีก่อน คนไทยสูบบุหรี่กันตามท้องถนน แต่วันนี้ถูกตีกรอบห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ การผลักดันให้ขึ้นภาษีบุหรี่สูงขึ้นเพื่อกดดันให้คนสูบบุหรี่น้อยลง"

สื่อเสียงเป็นสื่อแรกที่เรารับรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ พัฒนาการเริ่มต้นเมื่อเด็กร้อง แม่กอด เด็กหยุดร้องไห้ สื่อเสียงมาเป็นอันดับ 1 สื่อภาพตามมา สื่อเสียงเป็นส่วนหนึ่งของสื่อภาพสื่อสัมผัสล้วนแล้วเป็นสื่อทั้งหมด สื่อเสียงภายใต้มีเดียนิเวศสื่อ แม้วันนี้สื่อสิ่งตีพิมพ์จะลดลง ล้มหายตายจาก แต่ชื่อเสียงก็ยังคงอยู่ ฟังเพลง ฟังวิทยุ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไปมีการหลอมรวมสื่อ ฟังวิทยุจากโทรศัพท์มือถือ การเข้าอินเทอร์เน็ต ดูละครย้อนหลัง Platform รวมกันทั้งหมด ออกทีวีหลายช่วง สื่อเสียงอยู่คู่กับเราแปรเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ต้องใช้ศาสตร์การตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภค

โครงการเสริมพลังนักสื่อเสียงสุขภาวะ สุขภาวะดีต้องบอก สสส.สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มคนตัว D เพื่อพัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุในภูมิภาคให้เป็นเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเด็กและครอบครัว สร้างเครือข่ายผู้ฟังรายการวิทยุให้เป็นขบวนการคนตัวดี สุขภาวะดีต้องบอกต่อ สร้างนักสื่อเสียงสุขภาวะด้านสื่อเสียงออนไลน์รุ่นใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและครอบครัว พัฒนาชุดความรู้ การเป็นนักสื่อเสียงสุขภาวะของเครือข่ายสถานีวิทยุ เพื่อนำไปสู่การขยายผลการทำงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะให้เครือข่ายนักสื่อเสียงจำนวน 2 ครั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเครือข่ายวิทยุนักสื่อเสียงสุขภาพ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟู มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 200 คน จาก 100 สถานี ใน 20 จังหวัด และเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะได้นำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบทำกิจกรรมสร้างคนไทยหัวใจฟู

ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างคนไทยหัวใจฟู และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสังคมสุขภาวะของเครือข่ายนักสื่อเสียงสุขภาวะ 100 สถานี เพื่อสร้างคนไทยหัวใจฟูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มนักจัดรายการ คนที่มีศักยภาพในการทำงาน ไม่ต้องตามเรื่องเงิน เป็นการทำงานด้วยใจใช้ความสามารถ update ข้อมูล ประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์งาน

ครูสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า สถานีวิทยุชุมชนเข้าถึงชาวบ้านฐานรากได้เป็นอย่างดี สื่อเรื่องสุขภาวะให้ชาวบ้านฟัง วิทยากรให้ความรู้ สื่อเสียงทำให้รู้เขารู้

เรา รบ 100 ครั้งชนะ 100 ครั้ง แต่ถ้าไม่รู้เขาไม่รู้เรา รบเท่าไหร่ไม่มีทางสำเร็จ ยิ่งเวลาเข้ากลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน เราจะสื่ออย่างไรให้มีความเข้าใจตรงกัน พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนเก่ง ขณะเดียวกันเด็กก็ต้องมีสมองที่ดี ได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อเพื่อมีอาหารไปบำรุงสมอง ไม่ใช่เพียงมื้อเดียวที่ รร.

วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการ สสส.และผู้จัดรายการวิทยุอดีตนักข่าว นสพ.ไทยรัฐ เขียนคอลัมน์หน้า 3 คุณภาพสังคมหน้า 5 กล่าวว่า เข้ามาร่วมงานกับ สสส. 10 ปีมาแล้ว สสส.ไม่ได้ทำงานคนเดียว มีพันธมิตรร่วมกันทำงานเป็น กลุ่ม เครือข่ายทำสิ่งดีๆ เพื่อสร้างสุขภาวะ ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม "ภาคี สสส.สำคัญมากมองเห็นมิติทั้งกว้างและลึก ทุกปัญหาของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง สื่อเสียงจะต้องมองเห็นทุกมิติพร้อมที่จะสื่อสารให้คนเข้าใจได้ในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสร้างสังคมสุขภาวะผ่านรายการวิทยุจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก มองเห็นทุกแง่มุม".

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.):ภาพ
บรรยายใต้ภาพ
เวทีเสวนา "นักสื่อเสียงกับการสร้างสังคมสุขภาวะ"
รัศมี มณีนิล ตัวแทนนักสื่อเสียงในภูมิภาค ดำเนินรายการนักสื่อเสียงกับการสร้างสังคมสุขภาวะ
นักสื่อเสียงจาก 100 สถานีวิทยุเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง