คอลัมน์ข่าวสั้น: อดีตปลัดกทม.เฮปมรถดับเพลิง

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ศาลปกครองกลาง * ศาลปกครองกลางมีพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ให้คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ชดใช้เงินจำนวน 429,977,904.46 บาทให้ กทม. กรณีเกิดความเสียหายการทุจริตการซื้ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จำกัด ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2547 โดยศาลให้เหตุผลว่า จากข้อเท็จจริงในคดี รับฟังได้ว่าคุณหญิงณัษฐนนทเพียงลงนามผ่านเรื่องให้นายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ขณะนั้นอนุมัติตามคำสั่งของนายสมัคร ศาลปกครองยังมีคำพิพาษายกฟ้อง ในขณะที่ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.ใน ขณะนั้น ยื่นฟ้อง กทม. ผู้ว่าฯ กทม.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ถือเป็นผู้มีส่วนผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น หาก พล.ต.ต.อธิลักษณ์ไม่ให้ความร่วมมือกับนายประชา มาลีนนท์ และนายสมัคร การทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวย่อมไม่เกิดขึ้น พล.ต.ต.อธิลักษณ์จึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ กทม.ได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาซื้อรถ-เรือดับเพลิง อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจากบริษัท สไตเออร์ฯ และสมควรรับผิด ดังนั้น การที่ผู้ว่าฯ กทม.มีคำสั่งให้ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 1,296,794,910.27 บาทแก่ กทม. จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ