คอลัมน์ข่าวสั้น: 60 ปี 'มจธ.' มุ่งการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * นายสุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวในงานแถลงฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา มจธ. ภายใต้กรอบแนวคิด "สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" Transforming society. Defining the future ว่าในโอกาสที่ มจธ. จะมีอายุครบ 60 ปี เราได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา 20 ปีมาครบแล้วเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีแผนพัฒนาอีก 20 ปีฉบับใหม่ขึ้นมา โดยแผนฉบับใหม่นี้ต้องสอดรับกับภาวการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 20 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ด้วย โดยบทบาทหน้าที่ต่อจากนี้ของ มจธ. คือการสานต่อใน 3 หน้าที่ด้วยกัน คือ 1.หน้าที่พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจธ.จะเดินหน้า พัฒนาและผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับประเทศ 2.หน้าที่ค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและงาน วิจัยให้ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 3.ด้านบริ การทางวิชาการ โดยทั้ง 3 หน้าที่นี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย และหลังจากนี้ ทาง มจธ.จะมีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี อย่างงานทางวิชาการ งานวิ่งการกุศลฯ เรื่อยไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันครบ 60 ปีของการสถาปนา มจธ. และสิ่งที่น่าติดตามเป็นพิเศษคือ Virtual 5G Classroom หรือการเรียนการสอนแนวใหม่ผ่านระบบ 5G


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ