โรบินสันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท โรบินสัน ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย มี สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และวุฒิเกียรติ เตชะมง คลาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาฯ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ