ยิ้มอนุมัติBOIเฉียด3หมื่นล.

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โหมแพ็กเกจดึงดูดเอกชน มั่นใจทั้งปียอดขอตามเป้า ทำเนียบฯ * บอร์ดบีโอไอไฟเขียวลงทุน 4 โครงการเฉียด 3 หมื่น ล้านบาท พัฒนาพลาสติกต่อยอดอุตสาหกรรมก่อสร้าง มั่นใจเป้าคำขอทั้งปี 7.5 แสนล. โหมแพ็กเกจดูดนักลงทุน นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิด เผยว่า ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วัน ที่ 20 ก.ย. มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ มูลค่าลงทุน 28,270 ล้านบาท ได้แก่ 1.น.ส.ณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์ กิจการผลิตโพลีคาร์บอเนต เรซิน เงินลงทุน 18,476 ล้านบาท เพื่อผลิตโพลีคาร์บอเนตซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติโปร่งใส ทนทาน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาห กรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งสิ้นเป็นมูลค่ากว่า 9,500 ล้านบาทต่อปี มีการส่งออก 49% บรรยายใต้ภาพ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

บริษัท เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์ จำกัด กิจการดาต้า เซ็น เตอร์ เงินลงทุน 4,450 ล้านบาท ให้บริการฐานข้อมูล ประ กอบด้วยบริการรับฝากวางคอม พิวเตอร์แม่ข่าย บริการดูแลระบบ, บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) กิจการผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ที่หมักด้วยจุลินทรีย์ในถังหมักที่ทันสมัย เงินลงทุน 2,750 ล้านบาท ผลิตเพื่อการส่งออก 54%

โครงการนาย Jiang Young Ming กิจการผลิตชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใหม่สำหรับไทย เงินลงทุน 2,594 ล้านบาท เป็นหุ้นจีนทั้งสิ้น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 จ.ชลบุรี นับเป็นผู้ผลิตผงโลหะทังสเตนและผงคาร์ไบด์ทังสเตนรายใหญ่ที่สุดในไทย ปัจจุบันมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเยอรมนี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการ ลงทุนในการให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมสำหรับกิจการเป้า หมายที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพ มหานคร โดยกิจการเป้าหมายที่ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล 5-8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปีกรณีที่ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563 และต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยว่า 1,000 ล้าน บาท ภายในปี 2564

นางสาวดวงใจกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังอนุมัติให้เพิ่ม อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบแห่งที่ 4 ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาย ใต้โครงการเมืองต้นแบบ เพื่อ ให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐ กิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี สำหรับโครงการใหม่ และ 5 ปี พร้อมลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติ ทั้งนี้มั่นใจยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายคาดไว้ที่ 750,000 ล้านบาท จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ