คอลัมน์ข่าวสั้น: กมธ.เล็งสอบปมคำสั่งไก่อูโจมตีพรรคการเมือง

ข่าวทั่วไป 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เกียกกาย * นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งโดยมิชอบ ไม่เป็น กลางทางการเมือง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเผยแพร่เอกสารที่เป็นการโจมตีพรรคการเมืองบางพรรค หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และให้เผยแพร่เอกสารหาเสียงของพรรคหนึ่งพรรคใดว่า เรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของ กมธ.ฯ ในวันที่ 26 ก.ย.ซึ่งคงจะพิจารณาว่าจะให้มีการพูดคุยเรื่องนี้ในที่ประชุม กมธ.ฯ ชุดใหญ่เลย หรือจะตั้งคณะอนุ กมธ.ฯ ขึ้นมาพิจารณาเบื้องต้นก่อน เพราะเรื่องนี้จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงรวมไปถึงเอกสารต่างๆ ที่มีการร้องเรียนเข้ามา จนกว่าจะได้ข้อยุติว่าได้มีการสั่งการดังกล่าวจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าหากมีการสั่งการจริงก็ย่อมจะต้องมีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็อาจจะเป็นสั่งการด้วยวาจาอยู่แล้ว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ