ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พบปะหารืออธิการบดี ม.มหิดล ความร่วมมือพัฒนาสถานีศาลายา

ข่าวบันเทิง 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วราวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศาลายา เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศาลายา

ตามโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน - ศาลายา กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่ง รฟท.ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบ การเชื่อมต่อและการเดินทางเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกวัย ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ