คอลัมน์จับประเด็น: ปลื้ม 1.5 แสนร้านค้าร่วมชิมช้อปใช้

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. ถึงวันที่ 20 ก.ย.2562 ซึ่งพบว่ามียอดผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทั่วประเทศกว่า 70,000 ร้านค้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยแบ่งเป็นร้านประเภทชิม จำนวนกว่า 30,000 ร้านค้า ประเภทช็อป จำนวนกว่า 30,000 ร้านค้า และประเภทใช้ จำนวนกว่า 3,000 ร้านค้า และเมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมอยู่แล้วกว่า 50,000 ร้านค้า และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า 30,000 ร้านค้า จะมีร้านค้าที่เข้ามาตรการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 150,000 ร้านค้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ