ต้อนรับอบอุ่น

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 00:00:33 น.

มณเฑียร ตันตกิตติ์  รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมพนักงาน เพื่อแสดงนโยบายและแผนการดำเนินงานการปรับปรุงโรงแรม ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน  พร้อมทั้งแนะนำ   แกรนท์ ฮีลลี่ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนดูว์ทเฮ้าส์ จำกัด (บริษัทบริหารสินทรัพย์ของโรงแรม) และคลาวดิโอ เดอร์ วิลเลมอร์ ซัลกาโด ผู้จัดการโรงแรมฯ คนใหม่ ชาวบราซิล  โดยมีคณะผู้บริหารฯ อาทิ  มาลินี  โสภีอมร  นุศรา โผนประเสริฐ ทำนุ  ตู้จินดา ชลฤธี มูลวัง และ กฤษนนท์ บุญธรรม  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง