ร่วมเวทีเสวนาเพื่อสังคม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 00:00:11 น.

อรุษ นวราช ผู้บริหาร สวนสามพราน ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เชิญเข้าร่วม เสวนาพิเศษในหัวข้อ "หุ้นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ยกระดับชุมชนยั่งยืน"  ในงานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปีชื่อว่า  "แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน" โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายองค์ เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง