คอลัมน์จับประเด็น: หนุนเพิ่มบทบาทผู้หญิงในวงการเดินเรือไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2562 ว่า ในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในภาคการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ที่เปิดกว้างขยายอาชีพในภาคการขนส่งทางน้ำสู่เพศหญิงทุกระดับปฏิบัติการ ทั้งเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่บังคับการบนเรือพาณิชย์ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเดินเรือของไทยและทั่วโลก พร้อมรับนโยบายรัฐในการป้องกันการทิ้งขยะจากเรือตามข้อกำหนดของ IMO

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ