ศิริราชแนะบริจาคเลือดช่วย'ผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง'

ข่าวบันเทิง 25 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ ผู้ได้รับทุน วิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงงานวิจัยว่า "เกล็ดเลือดคือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีบาดแผล ช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด และรักษาสภาวะสมดุลของร่างกาย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไขกระดูกสร้างได้น้อย เช่น ผู้ป่วยธาลัสซีเมียบางชนิด หรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก เป็นต้น"

"ปัญหาปัจจุบันของเกล็ดเลือดก็ คือ เราต้องนำเลือดจากผู้บริจาค 4- 6 ราย มาคัดแยกเพื่อให้ได้เกล็ดเลือด 1 ถุงสำหรับให้ผู้ป่วย โดยจำนวนผู้บริจาคเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณเกล็ดเลือดคงคลังของโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับเกล็ดเลือดรวมจะมีโอกาสได้รับเซลล์เม็ดเลือดขาวแปลกปลอมจากผู้บริจาคเข้ามากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ต่อต้านเกล็ดเลือดบริจาคในที่สุด เราจึงเริ่มทำงานวิจัยด้วยความคิดที่ว่า ถ้าเราสามารถผลิตเกล็ดเลือดได้ปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ น่าจะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้"

"กระบวนการวิจัยที่เราคิดค้นขึ้นนี้ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยเรานำการสื่อสารระหว่างเซลล์ชนิดหนึ่งมาใช้เป็นกลไกในการกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเจริญไปเป็นเกล็ดเลือด จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า ถ้าเติมสารกระตุ้นตัวหนึ่งเข้าไปในระยะที่เซลล์ต้นกำเนิดยังเป็นตัวอ่อนอยู่ จะทำให้ได้เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นจากระดับปกติถึง 30 เท่า โดยเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และยื่นขอรับการรับรองสิทธิบัตรเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยนี้เรียบร้อยแล้ว

ดร.จันทร์เจ้ากล่าวเพิ่มเติมว่า "การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เกล็ดเลือดปริมาณมากเพียงพอและราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะ โดยในระหว่างนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการช่วยกันบริจาคเลือด สเต็มเซลล์ หรือเกล็ดเลือด เพื่อช่วยกันบรรเทาภาวะปัญหาการขาดแคลนเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด เมื่อผู้ป่วยได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น ลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการจ้างงาน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติได้"

ธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคโลหิต ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้บริจาคต้องมีน้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2419-8081 ต่อ 123, 128 นอกจากนี้ยังมีหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่เป็นหมู่คณะในวันและเวลาราชการ ติดต่อ โทร. 0-2419-7492 ต่อ 110.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ