'กสิกร'ชี้คนกรุงเทพฯแห่กินเจ ดันเงินสะพัดกว่า4.7พันล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-7 ต.ค.2562 พบสัด ส่วนคนกินเจเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ ทานเจไม่ครบทั้ง 9 วันตลอดเทศ กาล โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สนใจทดลองทานอาหารเจ แต่จากภาวะ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ทานเจควบคุมค่าใช้จ่ายต่อมื้อ ส่ง ผลให้มูลค่าการใช้จ่ายช่วงเทศ กาลกินเจปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นจึงคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจในปี 2562 นี้ คนกรุงเทพฯ จะมีเม็ดเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มเจ ประมาณ 4,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% เทียบกับปี 2561

นอกจากนี้จากการสำ รวจยังพบว่า คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาทเป็นลูกค้าสำคัญในตลาดอาหารเจมากขึ้น และจะ พึ่งพาร้านอาหารที่ประกอบอา หารสำเร็จรูปเป็นหลัก จึงส่งผลให้ มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ สนใจเข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองคนกลุ่ม นี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี การกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งร้านอาหารทั่ว ไป ร้านค้าแผงลอย ร้านริมทาง ตลาดสด รวมถึงร้านสะดวกซื้อ/ซูเปอร์มาร์เก็ต

ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตอา หารสำเร็จรูปพร้อมทานที่อำ นวยความสะดวกสำหรับคนทาน เจ ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดนี้มีสูง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการนำเสนอกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเฉพาะกล ยุทธ์สำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักๆ คือความหลากหลายของสินค้า การเน้นประโยชน์ด้านสุขภาพ รวมถึงระดับราคาที่สมเหตุสมผล.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ