คนจนเตรียมเฮ! รัฐบาลต่ออายุ ใช้น้ำ-ไฟฟรี1ปี

ข่าวเศรษฐกิจ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * คนจนเฮ! รัฐ บาลไฟเขียวต่อระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า-น้ำประปา-คืนแวตอีก 1 ปี แจงเพื่อเป็นการดูแลผู้มีรายได้น้อย เตรียมเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ภายในปีนี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เปิดเผยภาย หลังเป็นประธานการประ ชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐาน รากและสังคม ว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาต่อไปอีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2563 จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2562 โดยกรณีค่าไฟฟ้า ให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และกรณีค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลามาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.2563 โดยการคืนเงินภาษีแวตเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการในส่วนดังกล่าว อยู่ที่ 1,870 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำ นวน 1,740 ล้านบาท ค่าน้ำประปา 30 ล้านบาท และคืนภาษีแวตอีก 100 ล้านบาท ถือเป็นงบประมาณจำ นวนไม่มาก แต่มีผลพอสม ควรสำหรับผู้มีรายได้น้อย

รมว.การคลังกล่าวอีกว่า ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ กรมบัญชีกลางจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บมจ.ปตท.ในการเข้ามาใช้ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับมาตรการลดค่าก๊าซหุงต้ม สำหรับความคืบหน้าในการเปิดลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น คาดว่าจะดำเนินการได้อย่างเร็วที่สุดภายในปี 2562 หรืออย่างช้าที่สุดในช่วงต้นปี 2563 โดยขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างจัดเตรียมหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐ กิจฐานรากและสังคมมีเงินประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท และหากงบประมาณปี 2563 เรียบร้อย ก็จะมีเงินเติมเข้า มาอีก 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอในการดูแลสวัสดิ การให้ผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดอย่างแน่ นอน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ