ทร.ปลื้มต่อ'โอพีวี' ชี้คนสำคัญกว่าเรือ

ข่าวทั่วไป 28 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ชลบุรี * กองทัพเรือไทยประ กาศเกียรติภูมิ น้อมนำศาสตร์พระราชาต่อเรือรบหลวงประจวบ คีรีขันธ์ สำเร็จด้วยฝีมือคนไทย ผบ.ทร.เผยคนต้องมีความรู้ความ สามารถจึงใช้เรือได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ไม่เช่นนั้นเหมือนใช้กระบี่ทำครัว เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชา การทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประ ธานในพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบ คีรีขันธ์ หมายเลข 522 ที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ ทั้งนี้ ทร.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (โอพีวี) ลำที่ 2 ที่ต่อโดยคนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60

ต่อมาในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือลำนี้ว่า เรือหลวงประจวบ คีรีขันธ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงประ จวบคีรีขันธ์เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ส.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ อย่างไรก็ตาม เรือลำดังกล่าวมีระยะดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2561

พล.ร.อ.ลือชัยกล่าวให้โอ วาทกำลังพลว่า กองทัพเรือได้รับเรืออีกลำหนึ่งที่ต่อโดยคนไทย 100% เป็นการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานตั้งแต่ เรือ ต.91 มาสู่เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งที่มี ระวางขับน้ำกว่า 2,000 ตันซึ่งมีความใกล้เคียงกับเรือฟริเกต ในกองทัพเรือมีเรือหลายประเภทหลายลำ แต่เรือเป็นเพียงเครื่องมือประ การหนึ่ง คนต่างหากที่สำคัญกว่า ความสอดคล้องระหว่างเครื่องมือ กับคน คนต้องเก่งก่อนต้องมีความรู้ความสามารถจึงจะใช้อย่างมีคุณ ภาพ ไม่เช่นนั้นก็เหมือนเอากระบี่ไปทำครัว ทั้งนี้นอกจากจะต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทุกอย่างบนเรือแล้ว ในภารกิจใหม่ที่ไม่ใช่มีแค่การรบ แต่มีภารกิจสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล กำลังพลต้องเรียนรู้และประสานงานกับ หน่วยงานที่ต้องร่วมมือกันดูแลรัก ษาผลประโยชน์ของชาติอีกด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ