คอลัมน์ข่าวสั้น: สถานการณ์หมอกควันเริ่มลดลง

ข่าวทั่วไป 28 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ปัตตานี * หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุม แม้เริ่มลดน้อยลงแต่ยังคงต้องระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ ส่วนกรณีที่พ่อค้าประชาชนที่มาจับจ่ายและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรอบนอกเทศบาล ต่างบ่นว่าไม่มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจึง ต้องมารับที่เทศบาลเมืองปัตตานีนั้น หลังเป็นข่าวนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แจ้งว่าได้จัดส่งหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล 12 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 12 อำเภอ เพื่อกระจายให้ถึงมือประชาชนจำนวน 29,200 ชิ้น เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 4 กลุ่มโรค ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ย.62 ที่มีจำนวน 2,851 คน กลุ่มที่พบสูงสุดคือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ 2,518 คน

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ