คลังจ่อขยายทำแวตรีฟันด์

ข่าวเศรษฐกิจ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อนุมัติเอกชนทั่วประเทศยื่น กระตุ้นมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่ม พระราม 6 * "สรรพากร" ฟุ้งแวตรีฟันด์กระตุ้นท่องเที่ยว สร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมหาศาล จ่อเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตเพิ่ม หลังนำร่อง 5 ราย กระตุ้นยอดขายโต 9.9% นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในเดือน ต.ค.2562 จะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้ประกอบการมายื่นขอจดทะเบียนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวตรีฟันด์) ให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะเปิดเป็นการทั่วไปทั้งประเทศ หลังจากที่กรมสรรพากรนำ ร่องผู้ประกอบการ 5 ราย รวม 18 จุด ตั้งแต่เดือน ต.ค.2561-ก.ย.2562 ได้รับผลตอบรับดี ช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีผู้ประกอบการอีกหลายรายสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บรรยายใต้ภาพ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ทั้งนี้ จากการประเมินกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ 5 ราย 18 จุดคืนภาษีที่มาทดลองนำร่อง พบว่าร้านค้าในย่านการค้าขายสำคัญที่ทำ แวตรีฟันด์ได้ จากจำนวนลูก ค้า 10,000 ราย มียอดขายเพิ่มขึ้น 9.9% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ ยังเกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่รอบร้านค้าเพิ่มขึ้นกว่า 60% และในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบถัดออกไปมียอดค้าขายเพิ่มขึ้น 20% เป็นการช่วยเพิ่มยอดขายได้เยอะมาก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

"ตอนนี้มีข้อเสนอว่าจากผลยอดขายที่เพิ่มขึ้น เราตั้งใจจะขยายให้กับผู้ประกอบการทั้งประเทศ ใครที่มีระบบพร้อม เชื่อมข้อมูลกับกรมสรรพากรได้ ก็มายื่นขอได้ โดยกรมไม่ได้มองในเชิงของรายได้ที่สูญเสียไป แต่จะช่วยกระตุ้นยอดขายและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ" นายเอกนิติกล่าว

นายเอกนิติกล่าวว่า ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาขอคืนแวต รวม 2.7 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายที่ หมุนเวียน 50,000 ล้านบาท ดังนั้นถ้าใช้สมมติฐานเดียวกัน ถ้าเปิดแวตรีฟันด์ในเมืองเป็นการทั่วไป ช่วยเพิ่มยอดขายอีก 10% ซึ่งจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศขยายตัว ดีขึ้น

สำหรับคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะมายื่นขอแวตรีฟันด์ยังเหมือนเดิม คือ เป็นผู้ประกอบการไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีแวต เป็นผู้ ประกอบการที่ระบุไว้ในหนัง สือบริคณห์สนธิชัดเจนว่ามี การดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัว แทนการขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว สามารถคืนแวตให้นักท่องเที่ยวในเขต กทม.และปริมณฑลได้ มีระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับระบบของกรมสรรพากร และต้องเสนอจุดที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไม่เกิน 3 จุด

นอกจากนี้ จะเชื่อมโยงระบบบล็อกเชน โมบายแอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ขอคืนภาษีและรับภาษีคืนได้ใน 3 วันทำการ จากปกติ 34 วัน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ